Autisme en ADHD

Heb je (een vorm van) autisme of ADHD en wil je aan de slag met je rijopleiding, kies dan voor Autorijschool Hotsma.

Jaarlijks word op eigen initiatief zeer veel tijd, geld en energie gestoken in het bijblijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van A.S.S. Doordat dit gebeurt op basis van intrinsieke motivatie kunnen betrokken partijen rekenen op een oprechte en eerlijk toegewijde instructeur. Voor deze opleidingen heeft Autorijschool Hotsma goede contacten met diverse (hulp)organisaties en mensen die door heel Nederland zitten, zoals IQ Coacheshttp://esgeecoaching.nl en de (medische afdeling) van het C.B.R. Vanzelfsprekend zijn deze drie genoemde instanties/zakenpartners slechts een voorbeeld.

Het is natuurlijk tevens voor u als ( toekomstig )opdrachtgever zeer belangrijk om te weten dat wij natuurlijk naar ons beste eer en geweten ons werk in de diverse branches proberen uit te voeren met een respect voor de betreffende opdrachtgever.

Daarom werken we zeer nauw samen de hier genoemde partijen.
Het zal duidelijk zijn dat ook het contact met de betrokken rijvaardigheids deskundigen van het C.B.R. zeer goed is!

“Autism: Always Unique Totally Intelligent Sometimes Mysterious”

Voordat je begint met de rijlessen vul je eerst altijd de Eigen Verklaring in. Mocht je hier niet uitkomen, dan kunnen wij helpen bij het juist invullen van alle gegevens. Het CBR heeft meer informatie over het rijden en een aantal veelvoorkomende gezondheidssituaties op een rij gezet:

Zie hier een van toepassing zijnde link .. Ïk heb een Eigen Verklaring ingediend, wat kan ik verwachten ?

Daarnaast is het soms aan te raden om je theoriecertificaat al behaald te hebben voordat je aan de daadwerkelijke rijlessen begint.

Tijdens de rijles wordt extra aandacht besteed aan het opdelen van complexe situaties in behapbare stukken. Wij zorgen voor een heldere structuur in de lessen. Je eigen inbreng en interesses en mogelijkheden zijn hierbij van groot belang en we zullen samen regelmatig mondeling en schriftelijk evalueren over de gemaakte prestaties, zodat je ouders en/of verzorgers of begeleiders ook inzicht hebben in je voortgang.

Wil je meer informatie over rijles en autisme of rijles en ADHD, ga dan naar de website van Spectrum NederlandiQ Coaches of eSGee Coaching Nederland.

Wij zijn reeds enige jaren gecertificeerd door Spectrum Opleidingen. Zowel de cursus “Omgaan met autisme tijdens de rijles” als de cursus “Omgaan met ADHD tijdens de rijles” zijn onlangs weer met goed gevolg afgesloten.

Pyt-Hindrik Hotsma en Anita Speelman, schrijfster Hartsverbinding

 

 

 

 

 

 

 

Rijles-en-autisme.nl

Autorijschool Hotsma is door Spectrum Nederland erkend als erkend rij-instructeur. Dat betekent dat Pyt-Hindrik Hotsma het volledige opleidingstraject autisme en ADHD gevolgd heeft incl. het autisme-protocol en ADHD-protocol. De erkende instructeurs onderscheiden zich doordat zij jaarlijks hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen middels het bijwonen van de intervisie en het opbouwen van een portfolio.

Je vindt de vermelding van Autorijschool Hotsma terug onder de provincie Drenthe en de provincie Friesland. Hoewel de nadruk aanvankelijk lag op Friesland en Drenthe hebben inmiddels ook kandidaten uit de provincie Groningen zich gemeld voor begeleiding naar het rijbewijs. Daarom zal je Autorijschool Hotsma ook steeds vaker in de provincie Groningen zien rijden.

Assen en omgeving
Autorijschool Hotsma
Allerwegen vertrouwd | Rijopleidingen waar rust,structuur,duidelijke uitleg en persoonlijke aandacht centraal staan.Assen,Heerenveen,Leeuwarden,Sneek, Joure en Drachten.
Instructeur: Pyt-Hindrik Hotsma
Website: www.autorijschoolhotsma.nl
E-Mail
Telefoon: 06-15569372