Auteursarchief: MarMac

Promotiefilm Open Coffee Joure

Netwerken is één van de aspecten waar Autorijschool Hotsma zich intensief mee bezig houdt. Regelmatig is Pyt-Hindrik aanwezig bij verschillende open coffee bijeenkomsten. Tijdens zijn aanwezigheid werd zijn mening gevraagd over de kracht van netwerken. Bekijk hier de promotiefilm van de open coffee te Joure:

Autorijschool Hotsma ontvangt intentieverklaring Autismevriendelijk

Autorijschool Hotsma vindt het belangrijk om de leskandidaten met autisme goed te begeleiden en van informatie te voorzien. Via Autisme Centraal heeft Autorijschool Hotsma nu het intentieverklaring Autismevriendelijk ontvangen. In de disclaimer van deze website vind je alle stappen die wij hebben ondernomen om dit kwaliteitslabel te kunnen ontvangen.

Autismevriendelijk proberen zijn

Mensen met autisme denken anders dan mensen zonder autisme. Vooral in het leven van alledag leidt dat vaak tot wederzijds onbegrip. Wij snappen hen niet en zij snappen ons niet.
Door autisme bekender te maken bij het ruimere publiek, probeert Autisme Centraal duidelijk te maken dat we niet mogen afgaan op de ogenschijnlijke gelijke buitenkant. Autisme, een hersenstoornis, die niet aan de buitenkant te zien is, maar er wel voor zorgt dat mensen met autisme zich in onze, niet-autistische, ogen soms vreemd of anders gaan gedragen.

Het kan geen doel zijn dat verschil in denken en doen weg te werken. Wel om mensen aan te zetten er respect voor op te brengen en aan de hand van soms kleine aanpassingen de samenleving stukken makkelijker en duidelijker te maken voor mensen met autisme.

Vanuit ervaring met autisme ontwikkelde Autisme Centraal een filosofie en concrete handvaten om mensen die over weinig symbolische munten beschikken toch te laten deelnemen aan het door mensen opgebouwde universum van betekenissen. Als mensen concreter communiceren worden misverstanden vermeden en groeit wederzijds begrip.
Communiceer concreet en help zo mee de communicatieve armoede in onze samenleving te bestrijden.

Uitleg over snelle rijbewijskeuring voor ADHD of autisme (ASS)

In de nieuwsupdate van vorige week (Pilot: vóór indienen Eigen Verklaring naar specialist) hebben wij iets verteld over een pilot waar het CBR mee bezig is over de keuring van mensen met autisme of ADHD. Wil je weten hoe de snelle rijbewijskeuring in zijn werk gaat? Bekijk dit YouTube filmpje:

Meer informatie vind je op deze website: https://medium.com/rijbewijskeuringen-voor-psychiatrische-aandoeninge/snelle-rijbewijskeuring-voor-adhd-of-autisme-ass-51a31bf82891

Pilot: vóór indienen Eigen Verklaring naar specialist

Het CBR is in september gestart met een pilot waarbij het voor kandidaten met ADHD, ADD of ASS mogelijk is om al voor het indienen van de Eigen Verklaring  een specialist te bezoeken. Hiermee kan de beoordeling of iemand wel of niet rijgeschikt is waarschijnlijk worden versneld. Dit geldt alleen voor kandidaten die examen doen voor het auto- of motorrijbewijs en nog niet eerder een rijbewijskeuring hebben gehad.

Bron: CBR

Verlenging behaalde certificaten

Een nieuw jaar, tijd voor het vernieuwen van verschillende certificaten. Pyt-Hindrik heeft zijn papieren voor Rijles en Autisme en voor ADR Basis + Tank met goed gevolg verlengd.

Rijles en autisme

Wij zijn gecertificeerd door Spectrum Opleidingen. Zowel de cursus “Omgaan met autisme tijdens de rijles” als de cursus “Omgaan met ADHD tijdens de rijles” zijn met goed gevolg afgesloten.

ADR Basis + Tank

Tijdens de opleiding voor het basiscertificaat leert men o.a. de wettelijke voorschriften die gelden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, hoe te handelen in bepaalde situaties, hoe op te treden bij onregelmatigheden en uiteraard de eigenschappen en eigenschappen van de verschillende gevarenklassen.

ADR Verlenging| Code 95

Pyt-Hindrik Hotsma van Autorijschool Hotsma heeft de cursus “ADR Verlenging” gevolgd en met voldoende resultaat afgesloten. Hiermee zijn weer 14 punten behaald voor de Code 95 certificering.

Tijdens de opleiding voor het basiscertificaat leert men o.a. de wettelijke voorschriften die gelden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, hoe te handelen in bepaalde situaties, hoe op te treden bij onregelmatigheden en uiteraard de eigenschappen en eigenschappen van de verschillende gevarenklassen.

Ook komen er een aantal praktijkoefeningen aan bod. Hierbij leert de toekomstige chauffeur gevaarlijke stoffen een aantal basiselementen van het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van een brand en hoe te handelen wanneer gevaarlijke stoffen uit hun verpakking komen.

Ook de werking van o.a. het gasmasker, een poederblusser en een oogspoelfles vormen onderdeel van deze praktijkoefeningen.

Autorijschool Hotsma neemt deel aan Transportdag

Binnen Autorijschool Hotsma staan 4 kernwaarden centraal, nl. veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieubescherming. Deze waarden worden ten alle tijden nagestreefd. In het kader van veiligheid heeft Pyt-Hindrik Hotsma van Autorijschool Hotsma zaterdag 19 januari 2013 deelgenomen aan de cursus “Transportdag”. Dit staat garant voor 7 punten theorie die nodig zijn voor code 95 certificering.

“Wij hechten veel waarde aan het investeren in de kennis van onze medewerkers. Daarom vinden wij het belangrijk dat er regelmatig deel wordt genomen aan cursussen en opleidingen, waarna het geleerde in de praktijk kan worden toegepast. Hierdoor zijn wij nog beter in staat om onze studenten te begeleiden”, aldus Pyt-Hindrik Hotsma.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom code 95 certificering, neem dan contact met ons op.