Missie en visie

Autorijschool Hotsma wil zich op een unieke wijze onderscheiden van andere autorijscholen door een voor de sector ongekende effectieve manier van werken en door haar zeer actieve, flexibele en zeer innoverende werkwijze die zowel voordelen biedt voor iedere opdrachtgever waar zij voor werkt als ook voor zichzelf.

Deze werkwijze wordt ook als zodanig gezien door de diverse personen van andere bedrijven, stichtingen en natuurlijke personen die onze werkwijze graag verder uitdragen. Tevens wil Autorijschool Hotsma een baken zijn voor jonge mensen in het woud van de zeer vele autorijscholen. Dit proberen wij op een laagdrempelige manier uit te dragen.

Autorijschool Hotsma is er natuurlijk niet alleen voor mensen zonder een autisme spectrum stoornis. Ook steeds meer mensen met een autisme spectrum stoornis weten ons bedrijf te vinden op basis van de door Autorijschool Hotsma gehanteerde normen en waarden.

Visie:

Autorijschool Hotsma wil met haar unieke en innovatieve werkwijze aansluiten bij de denk- en levenswijze, behoeften, wensen, verwachtingen én (on)mogelijkheden van iedere opdrachtgever. Doordat er zeer flexibel en (oplossings)gericht wordt gewerkt zijn wij in staat om een passende oplossing  te zoeken  en te vinden voor iedere opdrachtgever die naadloos aansluit bij bovenstaande criteria.

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige diensten aan de diverse natuurlijke personen, stichtingen en bedrijven die onze unieke en innovatieve werkwijze zeer waarderen door ons steeds weer nieuwe opdrachten aan te bieden. Met sommige bedrijven doen wij al meer dan vijf jaar zaken! Zij zien dat de medewerker(s) niet alleen intrinsiek gemotiveerd zijn maar ook de (wils)kracht en oprechte interesse tonen in de visie die Autorijschool Hotsma graag ziet.

QuotesCover-pic30-600x400