ADR Klasse 1 en Klasse 7

Als u in het bezit bent van uw ADR Basis of ADR Basis + Tank kunt u ook de aantekening Klasse 1 en/of Klasse 7 behalen. Hiermee mag u ook explosieven en radioactief materiaal vervoeren.

Voor wie?
Medewerkers en chauffeurs die gevaarlijke stoffen in stukgoed of als losgestort moeten laden, lossen of transporteren alsmede tankvervoer, stoffen die onder klasse 1 en/of 7 vallen.

Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Het gevaar van ontplofbare stoffen en voorwerpen is dat er een kans op een explosie is. Deze kans kan ontstaat door warmte. De warmte kan ontstaan door bijvoorbeeld wrijving, een slag, een stoot, open vuur of een andere vorm van warmtebron. De gevolgen van een explosie zijn hitte, luchtdruk gevolgd door een knal. Neveneffecten van een explosie zijn branden op afstand, indrukken van ramen en deuren en rondslingeren van puin.

Meer over Klasse 1

Klasse 7: Radioactieve stoffen

Radioactiviteit is de eigenschap van enkele stoffen om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden. Er zijn vier soorten straling:
1. alfastraling;
2. betastraling;
3. gammastraling;
4. neutronenstraling

Meer over Klasse 7

Locatie
Assen, Eindhoven, Koudum, Leeuwarden, Oosterwierum of bij u op locatie

Kosten op aanvraag: